Anunturi


TABEL CU TITLURILE DE PROPRIETATE NERIDICATE

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

COMUNA SÎMBĂTA

 

TABEL

Privind titlurile de proprietate eise de UAT COMUNA SÎMBĂTA, neridicate de cetățeni, aflate la sediul Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar - Sîmbăta

Nr. crt.

Numele și prenumele

Titularului de T.P.

Domiciliu

Suprafața totală (mp)

Sat

1.

ZGÎRD IOAN moștenitorul defunctei   TURCUȘ MARIA din Rogoz

8586

Zăvoiu

2.

POTRE SOFIA din satul Zăvoiu 106

4316

Zăvoiu

3.

COTUȚ IOAN, COTUȚ FLORIAN moștenitori ai defunctului COTUȚ IOAN din Zăvoiu

14947

Zăvoiu

4.

MIHELE CATIȚA din satul Zăvoiu 104

13443

Zăvoiu

5.

URSUȚ MARIA din satul Zăvoiu

9125

Zăvoiu

6.

CHIȘ ȘTEFAN IOAN moștenitorul defunctei CHIȘ EVA DIN SATUL Zăvoiu 145

29890

Zăvoiu

7.

MALIȚA P. PETRU din satul Dobrești 174

10621

Zăvoiu

8.

PINTIȘ TEODOR din Zăvoiu

4316

Zăvoiu

9.

VAIAȘ FLOARE moștenitorul defunctului VAIAȘ IULIU din Zăvoiu 157

26315

Zăvoiu

10.

BURA ELISABETA moștenitorul defunctului BURA MIHAI din Oradea

13695

Zăvoiu

11.

POTRE ANA din PÎNCOTA – JUD. ARAD

11121

Zăvoiu

12.

BIRO ELENA din satul Ginta 143, com. Căpâlna

8632

Zăvoiu

13.

BOCHIȘ LIVIA din Oradea

3900

Zăvoiu

14.

ȚIGAN VECUȚA din Dușești 193, com. Ceica

4485

Zăvoiu

 

15.

TRIP FLORIAN din Luncasprie 198, com. Dobrești

6593

Zăvoiu

16.

PASCA EVA din Dușești 188, com. Ceica

10029

Zăvoiu

 

17.

PAUL ANA din Dumbrăvița 59, com. Holod

2775

Zăvoiu

 

18.

BOȚA ALEXANDRU, BOȚA ELISABETA, BOȚA PETRU, BOȚA IOAN moștenitorii defunctului TURCUȘ FLOARE din Ogești

11274

Ogești

19.

MATEI MARIA din Ștei

1751

Ogești

20.

TURCUȘ ZORICA moștenitoarea defunctului ONIȚA PAVEL din Ogești 96

5388

Ogești

21.

POPA GHEORGHE, LUNG TEODOR, BOȚA EVA moștenitorii defunctului POPA IOAN din Ogești

13918

Ogești

22.

COMECIU PETRU – Sîmbăta, AVRAM TEODOR – Hidișel moștenitorii defunctului DEM IOAN

9992

Rotărești

23.

VINTER FLOARE din Rotărești

3728

Rotărești

24.

IVAN DUMITRU din Rotărești

4316

Rotărești

25.

MUȚ TEODOR din Rotărești 95

14506

Rotărești

26.

HEPEȘ CATIȚA moștenitoarea defunctului HEPEȘ GHEORGHE din Rotărești 5

5327

Rotărești

27.

BOROD MARIA din Albești 80, com. Răbăgani

10786

Rotărești

28.

CINCA MARIA din Albești 104, com. Răbăgani

3728

Rotărești

29.

BORZ BARBURA , Răbăgani 232

3728

Rotărești

 

30.

MIHUȚA FLOARE din Albești 56, com. Răbăgani

3731

Rotărești

31.

POPA ANA din Spinuș 99

7387

Rotărești

32.

CARȚIȘ RAVEICA, Rogoz 203

10552

Sîmbăta

 

33.

ȘTIUBEA FLOARE, din Dumbrăvița Mică 161, com. Holod

11866

Rogoz

34.

CARȚIȘ MARIAdin Dumbrăvița 47, com. Holod

2572

Rogoz

35.

TIRITEU G. GHEORGHE Dumbrăvița 85, com. Holod

3837

Rogoz

36.

LAZA IOAN din Vărășeni 12, com Răbăgani

1677

Rogoz

 

37.

CREȚ MIHAI din Vintere 195, com. Holod

4908

Rogoz

 

38.

POGAN VASILE din Rogoz

1678

Rogoz

 

39.

MORAR MARIA moștenitoarea defunctului MORAR IOAN   din Rogoz 42

4316

Rogoz

40.

MICULA PETRU moștenitoul defunctului MICULA IOAN din Copăceni

13145

Copăceni

41.

BETEA LILIANA din Beiuș

4316

Copăceni

42.

COSTIN VALER din Vărășeni com. Răbăgani

2636

Copăceni

43.

BETEA FLOARE din Vărășeni com. Răbăgani

2882

Copăceni

44.

TONCA TEODOR din Vărășeni com. Răbăgani

2500

Copăceni

45.

TONCA PASC din Vărășeni com. Răbăgani

5697

Copăceni

46.

TONCA VASILE din Vărășeni com. Răbăgani

4377

Copăceni

47.

DĂRĂBAN MIHAI din Vintere 255 com. Holod

2159

Copăceni

48.

SUPERAR ALEXANDRU din Vintere com. Holod

3625

Copăceni

49.

UNGUR MARIA din Vărășeni, com. Răbăgani

5484

Copăceni

50.

DĂRĂBAN ROZALIA din Vintere 207, com. Holod

2157

Copăceni

51.

JUNC ROZALIA din Vntere com. Holod

2169

Copăceni

52.

MARTIN ANA din Săucani, com. Răbăgani

3528

Copăceni

53.

ONE PASC din Vărășeni com. Răbăgani

7595

Copăceni

54.

HORGA MIHAI din Brătești

7004

Copăceni

55.

HORA FLOARE moștenitorul defunctului MANGRA IOAN   din Răbăgani

4400

Copăceni

56.

NEȚ VERONICA din Vintere com. Holod

2096

Copăceni

57.

DĂRĂBAN IOAN din Brătești, com. Răbăgani

2200

Copăceni

58.

DĂRĂBAN TRAIAN din Vintere 268, com. Holod

2056

Copăceni

59.

ARDELEAN MIHAI din Brătești 259, com. Răbăgani

1993

Copăceni

60.

DĂRĂBAN IOAN - Brătești – 274, DĂRĂBAN GHEORGHE, DĂRĂBAN PETRU – Vintere - 199

8631

Copăceni

61.

GLIGOR IOAN - Vintere com. Holod

1650

Copăceni

62.

BLIDAR ANA - Vintere com. Holod

3300

Copăceni

63.

LAZA PASCU - Vărășeni , com. Răbăgani

5000

Copăceni

64.

MORAR MARIA – Răbăgani 13

18627

Copăceni

 

65.

BORȘA PAȘCU – București

22096

Copăceni

 

66.

LEȘ IOAN - Brătești, com. Răbăgani

6600

Copăceni

 

67.

REDAI MIHAI moștenitorul defunctului REDAI ȘTEFAN din Oradea

23796

Sîmbăta

68.

PETRILA FLOARE – din Vărășeni 51, com. Răbăgani

3298

Sîmbăta

69.

PETRILA FLOARE – moștenitoarea defunctului BOȚA FLORIAN din Vărășeni 51, com. Răbăgani

3299

Sîmbăta

70.

TURCUȘ ROZALIA, NISTOR MARIA moștenitorii defunctului TURCUȘ DUMITRU din Brașov

4384

Sîmbăta

71.

TONCA GHEORGHE din Vărășeni, com. Răbăgani

2039

Sîmbăta

72.

TONCA CATIȚA din Vărășeni, com. Răbăgani

9069

Sîmbăta

73.

STOICA ESTERA moștenitoarea defunctului MICLĂUȘ GAVRIL din Oradea

7660

Sîmbăta

74.

SICORA CATIȚA din Sîmbăta 9

6169

Sîmbăta

 

75.

POPA DUMITRU din Sîmbăta 178

8632

Sîmbăta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

COMUNA SÎMBĂTA

Nr. 1812/10.11.2015

 

COMUNICARE

 

 

 

În atenția doamnei/ domnului                                                                           

cu domiciliul în                                                                                          prin prezenta vă solicităm să vă prezentați la sediul Primăriei comunei Sîmbăta în vederea ridicării Titlului de Proprietate emis pe numele dumneavoastră.

 

 

 

PRIMAR

MIRCEA CARȚIȘ